If this error persists, please contact our support.

Slik beskytter vi personopplysningene dine

Vi ønsker å informere deg om hvordan vi håndtere og lagrer personopplysningene dine. Vi vil alltid verne din personlige integritet, noe vi alltid har gjort. Vi kommer for eksempel ikke til å dele personopplysningene dine med noen andre enn våre samarbeidspartnere, og da har vi egne avtaler som sikrer at opplysningene dine er trygge. Du har kanskje hørt om GDPR, som er en forkortelse for General Data Protection Regulation. Det er en EU-forordning som erstatter personopplysningsloven fra og med 1. juli 2018 her i Norge. Mye er likt. Men kravene skjerpes med tanke på hvordan vi kan behandle personopplysningene dine. For at du skal kunne forstå dine rettigheter som kunde hos oss, så har vi laget et integritetsprinsipp for å gjøre vilkårene tydeligere. Der kan du se hvilken personlig informasjon som lagres, og hvorfor. Hvis du har spørsmål er det bre å ta kontakt med oss på post@stavangerbaatverksted.no.

 

Integritetsprinsipp

 

Hva er en personopplysning og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan kobles mot fysisk person som er i live. F.eks. kan bilder og lydopptak som behandles av datamaskiner være personopplysninger, selv om det ikke nevnes navn. Krypterte opplysninger og forskjellige elektroniske identiteter (f.eks. et IP-nummer) er personopplysninger hvis de kan kobles til fysiske personer.

Behandling av personopplysninger er all håndtering av personopplysninger. Enhver handling som foretar med personopplysninger utgjør en behandling, uavhengig av om den utføres automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.

 

Hvem er ansvarlig for de personopplysningene vi samler inn?

Stavanger Båtverksted AS Org. nr NO 913245210, med adresse Nedre Vågen 35, 4085 Hundvåg, Norge, er ansvarlig for bedriftens håndtering av personopplysninger.

 

Slik beskytter vi opplysningene dine

>Vi verner integriteten din og beskytter personopplysningene fine med tekniske og organisatoriske vern, og sikrer at all behandling er i henhold til gjeldende lovgivning.

 

Slik får vi tak i opplysningene dine

Via betaling av en ordre i nettbutikken sendes personopplysningene dine til oss over en kryptert forbindelse, sammen med ordrebestillingen.

 

Eksempel på informasjon som vi håndterer

Vi håndterer opplysninger som navn, etternavn, adresse, postnummer, sted, land, telefonnummer, e-post, passord og IP-adresse. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre forpliktelser ovenfor deg som kunde.

 

Slik benytter vi opplysningene dine

For å kunne håndtere en bestilling, i form av levering og betaling, av produktene så trenger vi opplysningene dine i vårt system..

 

Disse har tilgang til personopplysningene dine

Personopplysningene dine benyttes av MarinePartsEurope.com og MarinePartsEurope.coms databehandlingsansvarlige. Vi overleverer ikke personopplysningene dine til andre selskaper så lenge vi ikke er nødt til dette på grunn av lovgivning, forordning eller beslutning fra myndighetene, eller for å våre rettigheter eller rettighetene til tredjepart.

Vi videresender, selger eller bytter aldri personopplysningene dine for markedsføringsformål til tredjeparter utenfor Imatech. Opplysningene videresendes bare til tredjepart hvis det er nødvendig for å fullføre håndtering av leveranse eller betaling.

Eksempel på tredjepartsselskaper

1) Transporter (logistikkbedrift og speditører).

2) Betalingsløsninger (Selskaper som innløser kort, banker eller andre leverandører av betalingstjenester).

3) IT-tjenester (bedrifter som håndterer nødvendig drift, teknisk kundestøtte og vedlikehold av våre IT-løsninger).

 

Hva er en informasjonskapsel (cookie) og hvordan benytter vi oss av den?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som består av tall og bokstaver. Disse sendes fra våre nettsider og lagres i nettleseren din eller på enheten din.

1) Sesjonsavhengige informasjonskapsler (sessionscookies) (en midlertidig informasjonskapsel som slettes når du lukker nettleseren eller slå av enheten din).

1) Sesjonsavhengige informasjonskapsler (sessionscookies) (en midlertidig informasjonskapsel som slettes når du lukker nettleseren eller slå av enheten din).

3) Førsteparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som lagres av nettsider du besøker).

De informasjonskapslene som vi benytter for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Våre tjenester trenger informasjonskapsler for å kunne fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi benytter informasjonskapsler for overgripende analytisk informasjon som er nødvendig for bruken av våre tjenester, og for å lagre funksjonelle innstillinger og andre opplysninger.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙